Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusze na dokumentację linii kolejowej

Brak opisu obrazka

Z puli ponad 34 mln zł rządowych środków dla opolskich samorządów, wpłynie dokładnie 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji linii kolejowej przebiegającej przez Głubczyce.


Wnioskodawcą było Województwo Opolskie. Zatwierdzony wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji przedprojektowej – studium planistycznoprognostycznego – dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie”. Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 zgłoszona została do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028.

 

Po ocenie formalnej projekt przeszedł do II etapu i zarejestrowany został przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od nr 52.

 

Całkowity szacowany koszt inwestycji to 1,6 mln zł

 

Projekt rewitalizacji linii kolejowych zakłada polepszenie jakości usług przewozowych dla miejscowości (Głubczyce, Baborów), które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej oraz połączenie ich z miastami wojewódzkimi (Opole, Katowice) poprzez wyeliminowanie „białych plam” w transporcie zbiorowym na terenie Województwa Opolskiego.

 

Studium planistyczno-prognostyczne jest dokumentem niezbędnym, który musi wykonać wnioskodawca, aby przedmiotowa inwestycja została zrealizowana.

 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/nieco-ponad-34-mln-zlotych-dla-woj-opolskiego-w-ramach-kolejnego-konkursu-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych

Wersja XML