Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Brak opisu obrazka

Zapraszamy do korzystania z programu Czyste Powietrze

 

To kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

 

Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Wniosek można składać przez Internet:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

lub w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

 

PUNKT INFORMACYJNY

Adres e-mail:

tel. 77 45 37 611,

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155

 

BIURO PODAWCZE

e-mail:

INFOLINIA OGÓLOPOLSKA CZYSTEGO POWIETRZA tel. 22 340 40 80

 

 

Ponadto informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

 

W przypadku mieszkańców Gminy Głubczyce zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce .

 

Więcej informacji na temat zaświadczeń można uzyskać pod nr tel.: 77 485 85 15 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach urzędowania.

Wersja XML