Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„OP@LSKIE DLA podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”

Gmina Głubczyce uczestniczy w projekcie  „OP@LSKIE DLA podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!”  (nr RPOP.09.01.01-16-0002/20), realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego   w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka

lp Nazwa szkoły podstawowej Dokładny adres szkoły podstawowej gmina SUMA PRZEKAZYWANYCH LAPTOPÓW
1. Zespół Szkół w Pietrowicach Szkoła Podstawowa Pietrowicach 48-100 Głubczyce Pietrowice 9 Głubczyce 12
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach  48-100 Lisięcice ul. Szkolna 5  Głubczyce 12
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głubczycach  48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 31 Głubczyce 17
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głubczycach  48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 2  Głubczyce 20
5.  Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach  48-100 Głubczyce ul. Dworcowa 2  Głubczyce 20
      razem 81
Wersja XML