Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady bezpieczeństwa na targowisku

Nowe zasady bezpieczeństwa na placu targowym

 

Podczas przebywania na targowisku należy przestrzegać aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Należy pamiętać, że administrator ma prawo regulować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska. Wszystkie osoby zobowiązane są do noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zakrycia ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabezpieczenia. W razie niespełnienia tego wymogu nie będą wpuszczane na teren targowiska.

 

W obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby kupujące. Muszą one jednocześnie pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów pomiędzy sobą oraz sprzedającymi. Pod żadnym pozorem nie wolno też dotykać towaru.

 

Sprzedawco - to musisz wiedzieć chcąc sprzedawać

 

Powyższe zasady dotyczą zarówno kupujących, jak i sprzedających. Sprzedający muszą ponadto spełnić dodatkowe obostrzenia: mogą handlować tylko w miejscu wyznaczonym przez administratora, z zachowaniem minimum 3 metrowej odległości między stanowiskami. Zmiana tego miejsca może skutkować usunięciem z terenu targowiska, bez prawa zwrotu wniesionych opłat. Każdy sprzedający musi ponadto posiadać rękawiczki dla siebie i kupujących oraz płyn dezynfekcyjny, którym na bieżąco będzie dezynfekował stoisko.

 

Administrator zadba o czystość terenu targowiska poprzez systematyczny wywóz odpadów oraz regularne jego sprzątanie. Uprasza się jednocześnie wszystkich o podporządkowanie się zaleceniom wydawanym przez obsługę, co znacznie ułatwi pobyt na terenie targowiska zarówno sprzedającym i kupującym, jak również wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa podczas zakupów.

 

Wersja XML