Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Głubczyce, dnia 20 kwietnia 2020 roku 


Komunikat
Burmistrza Głubczyc

 

Szanowni użytkownicy targowiska miejskiego,

Na podstawie zarządzenia Nr 502/20 Burmistrza Głubczyc z dnia 20 kwietnia 2020 roku uchylającego zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia działalności targowiska miejskiego w Głubczycach przy ulicach Krakowska – Gdańska w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronawirusa (COVID-19) na terenie RP

 

informuję, że

 

zakaz prowadzenia handlu na jego terenie za wyjątkiem artykułów spożywczych, płynów, środków i preparatów do dezynfekcji oraz środków higieny osobistej z dniem 20 kwietnia 2020 roku nie obowiązuje.

 

W celu zabezpieczenia osób znajdujących się w strefie targowiska przed rozprzestrzenianiem coronawirusa przypominam, iż w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby kupujące, które zobowiązane są zachować bezpieczną odległość 2 metrów pomiędzy sobą oraz sprzedającymi.


z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Kazimierz Bedryj
 

Wersja XML