Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2020

Brak opisu obrazka

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 18 lutego 2020 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XVI/190/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 398), informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku wyniesie 100 000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 12 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

  1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
  2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;
  3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

 

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie
od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia 9 marca 2020 r.

 

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

UWAGA

W związku z pandemią koronowirusa informujemy, że harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2020 ulega zmianie. O terminach głosowań Będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 3 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2020”, zamieszczono w poniższej tabeli.

 

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2020”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok

 

 

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

18 luty 2020 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

18 luty 2020 r. do 25 lutego 2020 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

26 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

10 marca do 17 marca 2020 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 18 marca 2020 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

19 do 27 marca 2020 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 20 marca 2020 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

2 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

3 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. (brak możliwości głosowania w dniu 13 kwietnia 2020 r. – Poniedziałek Wielkanocny)

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2020.

 

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


UCHWAŁA NR XVI/190/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2020 rok

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

DOClista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2020.doc
PDFlista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2020.pdf


DOCwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2020.doc
PDFwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2020.pdf
 

Wersja XML