Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT - Kampania informacyjno-edukacyna związana z gospodarką odpadami komunalnymi

Kampania informacyjno-edukacyjna.jpeg

Segregacja-odpadów-PLAKAT.jpeg

 

„Kampania imformacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce”

 

Wartość projektu:

296 250,00 zł

 

Kwota dofinansowania:

251 748,92 zł

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Gminę Głubczyce (lider projektu) oraz Miejski Ośrodek Kultury i Usługi Komunalne Sp. z o.o. Miejscem realizacji projektu jest Gmina Głubczyce, ale jego zasięg będzie miał charakter ponadlokalny i regionalny (obszar całego województwa opolskiego).

 

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie proekologicznej świadomości społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami.

 

Dzięki powyższym działaniom możliwe będzie przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, uwzględniając także szczegółowe informacje związane z niniejszym zagadnieniem m.in. właściwa segregacji śmieci w gospodarstwach domowych; recykling; minimalizacja odpadów; racjonalne wykorzystywanie zasobów i surowców; sposób utylizacji śmieci; zagrożenia wynikające z niewłaściwej segregacji odpadów i spalania ich w piecach etc.
Informacja techniczna: Plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Wersja XML