Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Ławników

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Miejska w Głubczycach powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym. Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że Rada winna wybrać 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu, 6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Głubczycach oraz 5 ławników do orzekania w Sądzie Pracy działającym w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie - Koźlu.
Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Głubczycach (parter).

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników należy składać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Głubczycach w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2011 roku

PDFUstawa o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych.pdf

Wersja XML