Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty spółek gminy - GWiK sp. z o.o.

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
ul. Powstańców 2
48-100 Głubczyce
tel.fax 077/485-27-21, 485-22-35, 485-22-41, 485-29-40
email:
www: http://www.wodociagi-glubczyce.pl/

 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Głubczycach przedkłada ofertę dla mieszkańców Głubczyc, Baborowa, Kietrza oraz okolicznych wsi z terenu Gminy Głubczyce w zakresie:

 1. wymiana wodomierzy rozmrożonych, uszkodzonych,
 2. wymiana podliczników, które utraciły ważną cechę legalizacyjną.
 3. wykonanie przyłączy wodociągowych,
 4. wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 5. wykonanie sieci wodociągowych wraz z budową przepompowni wodnych,
 6. wykonanie sieci kanalizacyjnych wraz z budową przepompowni ścieków,
 7. wykonanie prac remontowych przyłączy wod – kan,
 8. usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przykanalików kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych,
 9. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
 10. odpompowanie piwnic, zbiorników i innych obiektów w przypadku zalania wodami opadowymi,

Spółka gwarantuje wykonanie wymienionych usług terminowo, solidnie po konkurencyjnych cenach. Udziela gwarancji na te usługi.

Ponadto oferujemy rolnikom w symbolicznej cenie nawóz wapniowo – organiczny na bazie osadu ściekowego o właściwościach fizyko – chemicznych umożliwiających stosowanie w rolnictwie; skład chemiczny nawozu sprzyja wegetacji roślin i częściowo zastępuje stosowane powszechnie nawozy sztuczne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami telefonów 077/485-22-35, 077/485-22-41, 077/485-29-40, 077/485-27-21, pocztą e-mail: gwik.sekretariat@vp.pl lub osobiście w siedzibie Spółki.

 

Wersja XML