Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory przyrodnicze Gminy Głubczyce


PDFInwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce.pdf


Inwentaryzacja i waloryzacja krajoznawcza Gminy Głubczyce - opracowanie pod redakcja dr Krzysztofa Spałka

 

Redakcja:
dr Krzysztof Spałek


 

Zespół wykonawców:
dr Krzysztof Badora
dr Grzegorz Hebda
dr Arkadiusz Nowak
mgr Sylwia Nowak
dr Krzysztof Spałek
Wanda Spałek
mgr Agnieszka Trela

 

Strona tytułowa i spis treści - PDFstrona.pdf
Rozdział I. Wstęp - PDFwstep.pdf
Rozdział II. Ogólna charakterystyka społeczno-gospodarcza - PDFcharak.pdf
Rozdział III. Walory fizyczno-geograficzne - PDFwalory.pdf
Rozdział IV. Grzyby - PDFgrzyby.pdf
Rozdział V. Szata roślinna - PDFszata.pdf
Rozdział VI. Świat zwierząt - PDFzwierzeta.pdf
Rozdział VII. Ochrona przyrody - PDFochrona.pdf
Rozdział VIII. Zagrożenia środowiska przyrodniczego - PDFzagrozenia.pdf
Rozdział IX. Propozycje działań ochrony przyrody w gminie - PDFpropozycje.pdf
Opis mapy - PDFopis_mapy.pdf
Literatura - PDFLiteratura.pdf

Wersja XML