Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krnov (Czechy)

Krnov.jpeg

Serwis internetowy Krnova

Krnov leży w kotlinie krnovskiej, w północno-wschodniej części wyżyny Niskiego Jesenika, która w okolicy miasta przechodzi w Nizinę Śląską. Centrum miasta znajduje się na wysokości 316 m n.p.m. Najwyższymi wzgórzami w mieście są Cvilínský kopec (436 m n.p.m.) i Bezručův vrch (389 m n.p.m.). Powierzchnia miasta: 44,3 km2. Liczba mieszkańców: 25 641 mieszkańców (30.04.2004 r.). Gęstość zaludnienia: 578 osób/km2 Najbliższe duże ośrodki miejskie:po stronie czeskiej: Bruntal (24 km), Opava (25 km), Ostrava (55 km),po stronie polskiej: Opole (78 km), Gliwice (87 km), Katowice (123 km), Wrocław (171 km).

Działania na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Głubczycami i Krnovem od wielu lat pozostają w sferze szczególnego zainteresowania władz obu miast. Dotyczą one głównie organizacji polsko-czeskich imprez kulturalnych i sportowych. Ich organizatorami są - obok gminy - również inne instytucje (szkoły, kluby sportowe, straż pożarna, harcerze oraz skauci i oldboje obu miast). W ostatnich latach władze miast podejmują działania na rzecz współpracy przy realizacji projektów, które finansowane są z środków Unii Europejskiej. Podejmowane są także działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy miastami Krnov i Głubczyce zawarte zostało w roku 2001. Oba miasta należą do Euroregionu Silesia.

Współpracę kulturalną zainicjowano w 1990 r. organizacją Festynu Górnośląskiego w Krnovie, który od tamego czasu na stałe wpisał się w kalendarz wspólnych corocznych imprez kulturalnych. Festyny Górnośląskie tradycyjnie już odbywają się na przemian w Krnovie i Głubczycach i są świętem kulturalnym w życiu obu miast. Odbywające się w trakcie festynów imprezy, stwarzają możliwość prezentacji mieszkańcom obu miast, jak również z aproszonym gościom, lokalnego dorobku kulturalnego obszaru pogranicza polsko-czeskiego. W ciągu ostatnich 10 lat w trakcie festynów zaprezentowało się ponad 5000 wykonawców z obu stron granicy. Imprezy nie mają charakteru komercyjnego.

Współpraca kulturalna, poza organizacją festynów, obejmuje ponadto festiwale oraz koncerty muzyczne, organizowane w ramach współpracy Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach ze szkołami muzycznymi w Albrechticach, w Opavie, w Haj ve Slezku, w Krumierizu i Krnovie oraz wystawy plastyczne i fotograficzne organizowane w obu miastach. 
 

Organizatorami głubczycko-krnovskich rozgrywek sportowych są różne instytucje, w tym: szkoły, kluby sportowe, straże pożarne, harcerze oraz skauci i oldboje obu miast. Przykładem tej formy współpracy jest porozumienie zawarte w roku 1990 pomiędzy OSP w Kietlicach, Chomiąży, Pietrowicach i Gadzowicach a strażami pożarnymi z Dubnic, Hostalkowych, Krasnych Louczek i Kostelca. Co roku organizowane są turnieje sportowo-pożarnicze, które odbywają się tradycyjnie raz po stronie polskiej, a w roku następnym po stronie czeskiej. Jednym z celów zawodów jest doskonalenie zadań ratowniczych po obu stronach granicy. Innym przykładem działań na rzecz organizacji polsko-czeskich imprez sportowych jest współraca Zarządu LZS Oldbojów Głubczyc z oldbojami z Czech, m.in. Ze Zlezanem Osoblaha, Oldbojami ze Starego Miasta i Hostalkowy. Współpracujące ze sobą drużyny organizują co rocznie festyny sportowe po obu stronach granicy.

Do ciekawszych zabytków Krnova zalicza się:

Oficjalne dokumenty dotyczace współpracy:

Serwis internetowy Krnova

Wersja XML