Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroenergetyka

W Głubczycach znajduje się Główny Punkt Zasilania z dwoma transformatorami 16 MVA. Z GPZ Głubczyce wyprowadzone są ciągi kablowe i napowietrzne 15 kV o łącznej długości 178,16 km. Ponadto na terenie gminy znajduje się 129 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 39 stacji transformatorowych zasilających miasto Głubczyce. Zakład Energetyczny Opole S.A. Rejon Kędzierzyn-Koźle, który jest dostawcą energii, zasila również 15 stacji transformatorowych, będących w eksploatacji innych użytkowników. Wymienione stacje transformatorowe zasilają na terenie gminy 135,4 km sieci napowietrznej NN, 14,2 km sieci kablowej NN i 81,5 km sieci oświetleniowej.

Na terenie miasta znajduje się kilkanaście kotłowni lokalnych zaopatrujących budownictwo wielorodzinne. Produkcję oraz dystrybucję ciepła na terenie miasta prowadzą Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach, Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zakłady Piwowarskie S.A.

Wersja XML