Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemysł

Miejscową gospodarkę tworzą nowoczesne i szybko rozwijające się zakłady produkujące ekologiczne kotły centralnego ogrzewania, innowacyjne pompy ciepła oraz inne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 

Dobrze prosperują także zakłady branży mleczarskiej, firmy handlowe i usługowe. Ich dynamiczny rozwój świadczy o efektywności inwestowania na ziemi głubczyckiej i stanowi perspektywę dla rozwoju lokalnego. Szansą na rozwój są także istniejące tereny inwestycyjne wyznaczone pod działalność inwestycyjną, posiadające niezbędną infrastrukturę, bądź też znajdujące się w jej sąsiedztwie oraz rozwój współpracy z zagranicą.

 

Działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie miasta i gminy prowadzą:

 

W sołectwie Braciszów działa ponadto kopalnia odkrywkowa piaskowca szarogłazowego.


Rolnicze tradycje produkcyjne oraz bardzo dobre warunki przyrodnicze, stwarzają przed gminą szansę wypracowania roli producenta żywności o dobrej jakości zdrowotnej.

 

GOSPODARCZA WIZYTÓWKA MIASTA (dane teleadresowe największych firm):

https://glubczyce.pl/153/12172/gospodarcza-wizytowka-miasta.html

Wersja XML