Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Fundacja Aktywizacja prowadzi nabór uczestników na szkolenia komputerowe ECDL  START i CORE. Szkolenie kończy się egzaminem i nadaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Polskie Towarzystwo Informatyczne.

ECDL (skrót od ang. European Computer Driving License), czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi wykorzystać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

obsługi komputera
użytkowania popularnych programów (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i innych)
przygotowania prezentacji
swobodnego korzystania z Internetu

Certyfikat ECDL w obiektywny sposób zaświadcza o posiadaniu wiedzy i umiejętności komputerowych niezbędnych do codziennego używania komputera do pracy oraz w życiu codziennym. Dla pracodawcy Certyfikat ECDL jest obiektywnym źródłem informacji na temat rzeczywistych umiejętności w zakresie obsługi komputerów przyszłego lub obecnego pracownika. Otrzymanie certyfikatu ECDL może też służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonaleniu ich umiejętności. Dla pracownika jest poświadczeniem określonego i uznawanego w Europie oraz poza nią poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera. Może być przepustką do awansu.  Dla poszukującego pracy jest dokumentem mogącym pomóc w znalezieniu pracy, szczególnie w dobie powszechnego wykorzystywania komputerów oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Dla ucznia i studenta jest dobrym wyznacznikiem, ile trzeba umieć w zakresie obsługi komputera, żeby poradzić sobie w przyszłości na rynku pracy. Certyfikat ECDL w Polsce jest wydawany i nadzorowany wyłącznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI).

Kurs ECDL prowadzony przez naszą Fundację jest darmowym szkoleniem, realizowanym ze środków Unii Europejskiej.Osoby dojeżdżające otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Przewidziany jest również obiad i poczęstunek dla uczestników. Kurs obejmuje START obejmuje średnio 71 godzin, kurs CORE obejmuje średnio 119 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych lub w weekendy.

Szkolenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych:

-        w wieku 18-64,
-         zamieszkujących teren woj. opolskiego,
-        posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-        pozostających bez zatrudnienia

Lub osób w  w wieku powyżej 50 lat pełnosprawnych zatrudnionych bądź pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie woj.opolskiego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Bogną Bednarz
Tel. 77 542 19 01
bogna.bednarz@idn.org.pl

Fundacja Aktywizacja
ul. Ozimska 25, II piętro, pokój 8
45-057 Opole.

Brak opisu obrazka

Wersja XML