• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFLEGENDA KIERUNKI.pdf

PDFSEKCJA 1_K.pdf

PDFSEKCJA 2_K.pdf

PDFSEKCJA 3_K.pdf

PDFSEKCJA 4_K.pdf

PDFSEKCJA 5_K.pdf

PDFSEKCJA 6_K.pdf

PDFSEKCJA 7_K.pdf

PDFSEKCJA 8_K.pdf

PDFSEKCJA 9_K.pdf

PDFTEKST KIERUNKI.pdf

PDFTEKST SYNTEZA .pdf

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PDFPROGNOZA RYSUNEK.pdf

PDFPROGNOZA TEKST.pdf

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFLEGENDA UWARUNKOWANIA.pdf

PDFSEKCJA 1_U.pdf

PDFSEKCJA 2_U.pdf

PDFSEKCJA 3_U.pdf

PDFSEKCJA 4_U.pdf

PDFSEKCJA 5_U.pdf

PDFSEKCJA 6_U.pdf

PDFSEKCJA 7_U.pdf

PDFSEKCJA 8_U.pdf

PDFSEKCJA 9_U.pdf

PDFTEKST UWARUNKOWANIA.pdf

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10606005
w tym miesiącu: 58356
dzisiaj: 1809