Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja DO-1

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Głubczyce zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr XV/182/19 Rady Miejskiej w Głubczycach  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 roku miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

 

Ponadto, Uchwałą NR XV/181/19 Rady Miejskiej w  Głubczycach  z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 roku roczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

 

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji wraz z blankietem opłat na 2020 rok.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji opłaty, a opłata uiszczana będzie w wysokości podanej w doręczonym zawiadomieniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że w terminie :

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, w Wydziale Komunalno-Inwestycyjnym (pokój nr 15, I piętro) lub w siedzibie  zarządcy lub administratora. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

 

Deklaracje do wydruku

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( DO - 1) od 01.01.2020 r..pdf


Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFWniosek o zwolnienie z części opłat.pdf


 

Wersja XML