• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Głubczyce

Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Głubczyce - pokaż w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Głubczyce (SIP) - mapa interaktywna

Lp

Uchwała

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

1

Uchwała nr XXX/367/02 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce

z 2002 r. Nr 126, poz. 1634

2

Uchwała nr VIII/121/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Głubczyce

z 2003 r. Nr 74, poz.1425

3

Uchwała nr XIV/196/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce

z 2004 r. Nr 28, poz. 903

4

Uchwała nr XXXVI/443/06 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce

z 2006 r. Nr 88, poz. 2570

5

Uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce

z 2009 r. Nr 95, poz. 1326

6

Uchwała nr V/38/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.

z 2015 r. poz.669
7

Uchwała nr XIV/109/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce.

z 2015 r. poz.3080
8

Uchwała Nr XXIII/189/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce

z 2016 r. poz.2229
9

Uchwała nr XXIV/206/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce.

z 2016 r. poz.2599
Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10709654
w tym miesiącu: 60890
dzisiaj: 873