Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-02-07 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2014 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM A TAKŻE W SFERZE KULTURY I SZTUKI

Zarządzenie nr 1508/14 Burmistrza Głubczyc z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2014 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym i w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wersja XML