• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty odbierające odpady komunalne i poziomy recyklingu

Informacja o podmiotach uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie odpadów komunalnych
na terenie Gminy Głubczyce


 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych  na terenie Gminy Głubczyce jest firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się w Głubczycach przy

ul. Pocztowej  8 i prowadzi go firma:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Godziny funkcjonowania PSZOK-u: Poniedziałek - Czwartek 7.00 - 15.00,  Piątek 7.00 - 18.00, Sobota 7.00 - 13.00

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 8,

48-100 Głubczyce

tel. 77 485 22 69

Punkt zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się w Głubczycach przy  ul. Pocztowej  8.

 

Miejsca zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Głubczyce:

-      zmieszanych odpadów komunalnych : składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach;

-      odpadów zielonych - Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach;

-      pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach.

 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2014

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2014 wyniósł 49,96 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2014 wyniósł 34,08 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2014 wyniósł 100 %

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2013

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2013 wyniósł 74,19 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 wyniósł 26,96 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2013 wyniósł 100 %

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Głubczyce w roku 2012

-      Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  w roku 2012 wyniósł 115,98 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2012 wyniósł 26,00 %

-      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100 %

 

 

 

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10791469
w tym miesiącu: 45566
dzisiaj: 4458

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1