• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czesko-polski projekt Regio Litera

Brak opisu obrazka

Czesko-polski projekt Regio Litera powoli zmierza ku końcowi

W miesiącu maju 2013 roku zostanie zorganizowana ostatnia, czwarta z kolei promocja literacka, która zakończony projekt pt.: Wsparcie czesko-polskiej literatury regionalnej i promocja regionu – Regio Litera“, który dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Promocja literacka książki mgr Vladimíra Bluchy „Klucz do domu (Klíč k domovu)“ /2 poprawiona publikacja/ i zbiór wierszy autora raciborskiego dr. Jacka Molędy „Wyszedłem po chleb (Šel jsem pro chleba)“ odbędzie się we wtorek dnia 21 maja 2013 roku o godz. 15:00 w sali obrzędowej ratusza krnowskiego.

W ramach projektu Miasto Krnów opublikowało we współpracy z partnerem polskim, Gminą Głubczyce, osiem publikacji literackich autorów regionalnych, z czego pięć wraz z tłumaczeniem polskim. Razem z książkami opublikowano również kalendarz atrakcji turystycznych regionu przygranicznego. Książki dostępne są do wypożyczenia w bibliotekach w formie drukowanej, a dla amatorów czytników są też do dyspozycji w formie elektronicznej w formacie pdf na stronach internetowych miasta Krnowa www.krnov.cz (w zakładce informacje o mieście – informace o městě, książki elektroniczne – digitální publikace) i na stronach biblioteki krnowskiej www.knihkrnov.cz (w zakładce interesujące linki – zajímavé odkazy, dokumenty elektroniczne – digitální dokumenty).

Projekt dofinansowany został z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

 

Česko-polský projekt Regio Litera se chýlí ke konci

V měsíci květnu 2013 bude posledním, v řadě již čtvrtým, literárním křtem zakončen projekt Podpora českopolské regionální literatury a propagace regionu - Regio Litera, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Literární křest knihy Mgr. Vladimíra Bluchy Klíč k domovu (2., opravené vydání) a sbírky poezie ratibořského autora dr. Jacka Moĺędy Šel jsem pro chleba se uskuteční v úterý 21. května 2013 v 15:00 hod. v obřadní síni krnovské radnice.

V rámci projektu vydalo Město Krnov ve spolupráci se svým polským partnerem, Gminou Głubczyce, celkem osm literárních titulů regionálních autorů, pět z nich vyšlo navíc i s polským překladem, a kalendář turistických zajímavostí příhraničního regionu. Publikace jsou dostupné k zapůjčení jednak v tištěné podobě v knihovnách a navíc pro milovníky elektronických čteček i ve formátu pdf na webových stránkách města Krnova www.krnov.cz (pod záložkou informace o městě – digitální publikace) a na webových stránkách krnovské knihovny www.knihkrnov.cz (pod záložkou zajímavé odkazy – digitální dokumenty).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10605934
w tym miesiącu: 58285
dzisiaj: 1738