Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Głubczyc ogłasza przetarg na dzierżawę Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Pietrowicach

Burmistrz Głubczyc, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 1041/13 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 stycznia 2013 r. ogłasza przetarg na dzierżawę Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Pietrowicach.

DOCOgłoszenie ORW Pietrowice.doc

Wersja XML