Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc w sprawie sprzedaży budynku byłego dworca kolejowego, położonego w Głubczycach przy ul. Dworcowej nr 5

Burmistrz Głubczyc na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem nr 1045/13 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży budynku byłego dworca kolejowego, położonego w Głubczycach przy ul. Dworcowej nr 5, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Głubczyce przeznaczonej do zbycia.

DOCDworcowa 5.doc

Wersja XML