Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Ze Spiżarni Mojej Babci

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs kulinarny

 

ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI”


 

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę produktu spożywczego,

- walory smakowe,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- składniki,

- tradycyjny przepis.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie kulinarnym „ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCZałącznik nr 1spiż.doc

DOCZałącznik nr 2-4spiż.doc

DOCZałącznik nr 5-6spiż.doc

DOCZałącznik nr 7spiż.doc

DOCFormularz zgłoszeniowy na konkurs ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI.doc

DOCRegulamin Konkursu ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI.doc

Wersja XML