Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na Najaktywniejszego Lokalnego Lidera

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

ogłasza konkurs na

Najaktywniejszego Lokalnego Lidera wśród organizacji działających na obszarze wiejskim „Płaskowyżu Dobrej Ziemi”

Zapraszamy do udziału w konkursie na Najaktywniejszego Lokalnego Lidera wśród organizacji działających na obszarze wiejskim „Płaskowyżu Dobrej Ziemi” wszystkie organizacje pozarządowe z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi załącznikami do dnia 31.08.2012 r. do siedziby LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę rzeczową : sprzęt AGD o równowartości:

Warunki konkursu określone są w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCFormularz zgloszeniowy.doc

DOCOswiadczenia lidera.doc

DOCOswiadczenia podmiotu zglaszajacego.doc

DOCRegulamin konkursu.doc

Wersja XML