Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dla młodych i przedsiębiorczych

PUP-Konferencja_MKP.jpeg

W związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach zmuszony jest do przeprowadzenia jutrzejszej konferencji pt. "Twoja pasja - Twój biznes" wyłącznie  w formie online.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pytań które chcielibyście Państwo zadać podczas konferencji na naszą skrzynkę mailową . Prosimy o przesłanie pytań do dnia jutrzejszego do godziny 8:00

 

Transmisja z konferencji dostępna będzie w dniu jutrzejszym tj. 1 grudnia od godziny 9:00 pod poniższym adresem:

 

 

Niezmiernie przepraszamy za zaistniałą sytuację.


Jesteś kreatywny i przedsiębiorczy? Jeszcze nie masz 30 lat i jesteś bezrobotny? Przyjdź 1 grudnia do MOK w Głubczycach na konferencję „Twoja pasja – Twój biznes”.

 

Konferencja w MOK zmienia formę na transmisję online (powyżej) w serwisie YouTube.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach przystępuje do realizacji projektu konkursowego pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim. W ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL PROJEKTU:

 

GRUPA DOCELOWA:

 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wsparciem zostanie objęta grupa 20 osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy odbędą szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność złożonych kompletnych wniosków, spełniających kryteria projektowe.

 

W ramach projektu Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim przyznanych zostanie 20 bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 32 tyś. zł.

 

ETAPY PROJEKTU:

 1. Wytypowanie przez Dyrektorów Szkół grupy docelowej – preferowana młodzież ucząca się w ostatnich klasach szkół średnich.
 2. Przeprowadzenie w szkołach prelekcji na temat przedsiębiorczości. Zakres tematyczny:
 1. Zorganizowanie konferencji promującej przedsiębiorczość z udziałem przedstawicieli biznesu – panel dyskusyjny.
 2. Warsztaty finansowo – ekonomiczne dla zarejestrowanych absolwentów oraz osób do 29 roku życia planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach.

 

Źródło: Materiały PUP Głubczyce / glubczyce.praca.gov.pl

Wersja XML