Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PGR wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń - konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR

Granty PGR wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń - konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR oraz wpisanie miejsca zamieszkania tej osoby

 

Granty PGR wezwanie do uzupełnienia złożonych oświadczeń - konieczność udokumentowania zatrudnienia w PGR oraz wpisania miejsca zamieszkania tej osoby

 

Szanowni Państwo w związku z otrzymaną informacją wszystkie oświadczenia, które zostały złożone w ramach Programu Granty PGR wymagają poświadczenia zatrudnienia członka rodziny wymienionego we wniosku:

 

„…Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji … uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR…”.

 

 

Prosimy osoby, które nie dołączyły do swoich oświadczeń dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny oraz nie wpisały jej miejsca zamieszkania o złożenie stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 14.00

Dokumenty należy składać w pok. nr 10 lub sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Głubczycach wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem składającego uzupełnienie do Oświadczenia.

W przypadku braku potwierdzenia zatrudnienia w PGR poświadczonego stosownym dokumentem złożone Oświadczenie nie będzie spełniało jednego z warunków kwalifikowalności, tym samym dziecko/osoba ubiegająca się nie otrzyma wsparcia
w postaci sprzętu komputerowego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

+48 77 485 23 20

DOCXGŁUBCZYCE uzupełnienie-oświadczenia.docx
 

Wersja XML