Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt LIFE

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Spotkanie z mieszkańcami Pomorzowic poświęcone ochronie powietrza

 

Gmina Głubczyce dnia 5 listopada 2021 o godzinie 18:00 zorganizowała spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące zagadnień związanych z ochroną powietrza w ramach programu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019 oraz „Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego”.

 

Podczas spotkania mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest niska emisja, jakie są zagrożenia z nią związane, jak można im zapobiegać i minimalizować oraz jak uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.  W czasie spotkania które prowadził Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza można było skorzystać z indywidualnych konsultacji dotyczących kwestii doboru źródła ciepła i możliwości finansowania jego wymiany.

 

 

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Urząd Miejski w Głubczycach w roku szkolnym 2021 w dniach 18-21 października zorganizował dla uczniów Szkół Podstawowych nr. 1, nr. 2 i nr. 3 w Głubczycach oraz  w Klisinie, Lisięcicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Pietrowicach spotkania edukacyjne w zakresie niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.

 

Spotkania edukacyjno-informacyjne zostały przeprowadzone przez specjalistów  do spraw doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  w ramach projektu „ Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019 oraz „Programu Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego”.

 

Podczas zorganizowanych spotkań uczniowie dowiedzieli się m.in. czym jest niska emisja, jakie są zagrożenia z nią związane, jak można im zapobiegać i minimalizować oraz jakie są odnawialne źródła energii i zasady ich funkcjonowania.  Spotkania miały po części charakter warsztatów,  w których uczniowie brali czynny udział. Na podstawie obserwacji przywiezionych modeli urządzeń wytwarzających energię odnawialną mogli przekonać się jak wykorzystać zieloną energię.

 

Dyrekcji goszczących nasz szkół dziękujemy za współpracę, ciepłe przyjęcie i możliwość przeprowadzenie spotkań, mając nadzieję na dalszą współpracę.

 

 

 


Brak opisu obrazka

Wersja XML