Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka

UWAGA!

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku:

Tel.:  +48 42 631 21 05

e-mail: 

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Termin składania oświadczeń: do 29 października 2021 r.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

 

Wersja XML