Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków

o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce”, ze środków budżetu Gminy Głubczyce przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFWniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDFUmowa.pdf
PDFWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf
PDFOświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf

Więcej informacji poniżej (kliknij w link)

Wersja XML