• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział gminy w programach

Projekty inwestycyjne

Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego

Interreg III A Czechy - Polska

Europejska Współpraca Terytorialna
Regionalny Program Operacyjny
Sektorowy Program Operacyjny - Odnowa Wsi

Projekty nieinwestycyjne tzw. "miękkie"

 Program Town Twinning

Program Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy PHARE

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska 2004-2006

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10783349
w tym miesiącu: 37446
dzisiaj: 9

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1