Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Brak opisu obrazka

Zapraszamy do korzystania z programu Czyste Powietrze

 

To kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

 

Kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacja nie jest udzielana dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Program składa się z dwóch części w zależności od osiąganych dochodów.

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

*Od 1 lipca  2021 r. zmiana wysokości dochodu na jednego członka ich gospodarstwa domowego

a) 1550,24  zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2066,99  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dotacja może wynosić  łącznie do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i łącznie do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Gmina Głubczyce w dniu 31 maja 2021 r. podpisała porozumienie z WFOŚi GW w Opolu w sprawie partnerstwa w programie „ Czyste powietrze”.

 

W ramach partnerstwa w Gminie Głubczyce prowadzony jest  Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” , który znajduje  się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Głubczycach  ul. Pocztowa 6A , pokój nr 9.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Wniosek można składać przez Internet:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

lub w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, pokój nr 9

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Ul. Krakowska 53, 45–018 OPOLE

 

PUNKTY INFORMACYJNE

GŁUBCZYCE

tel.: 77 485 29 22 wew. 38

OPOLE

Adres e-mail: 

tel. 77 45 37 611,

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155

INFOLINIA OGÓLOPOLSKA CZYSTEGO POWIETRZA tel. 22 340 40 80

 

Ponadto informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

 

W przypadku mieszkańców Gminy Głubczyce zaświadczenia wydawane są również  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach ul. Pocztowa 6A, 48-100 Głubczyce, pokój nr 9.

Wersja XML