Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie gminy za 2020

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – raport będzie omawiany na sesji Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Sesja ta odbędzie się dnia 2 czerwca 2021 r. o godz. 14:00.

 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

 

W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być omawiany raport o stanie gminy. W przypadku Gminy Głubczyce termin zgłoszenia upływa 1 czerwca 2021 r. o godz. 15:30.

 

Głubczyce, dnia  21 maja 2021 roku

 

PDFRAPORT O GMINIE - za 2020.pdf

PDFZGLOSZENIE-DO-ZABRANIA-GLOSU-W-DEBACIE-NAD-RAPORTEM-O-STANIE-GMINY-GLUBCZYCE-ZA-ROK-2020.pdf

 

PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE ZA 2020.pdf

PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2020.pdf


Informacja techniczna: Powyższy plik Raportu o stanie gminy Głubczyce za rok 2019, załączony jest jako plik PDF zarówno w wersji online oraz jako załącznik do pobrania. Jeżeli nie widać podglądu online, należy odświeżyć stronę (klawisz F5 lub zgodnie z interfejsem przeglądarki). W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

Wersja XML