Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka przeterminowanych leków

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 

Akcja „Zbiórka  przeterminowanych leków”  ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych,  wyrzucanych na składowisko odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany.  

W tym celu  zakupiono  10  pojemników tzw.  konfiskatorów , które   umożliwią   mieszkańcom Gminy Głubczyce pozbywanie się leków przeterminowanych, nieużytych i wycofanych z użycia w sposób niezanieczyszczający środowisko.

 

Zbiórka   przeterminowanych leków jest nieodpłatna 
i prowadzą ją  apteki na terenie Gminy Głubczyce.

 

Uprawniona firma  odbiera zebrane w konfiskatorach medykamenty i przekazuje je do utylizacji. Pojemniki   opróżniane  są raz na dwa  miesiące oraz dodatkowo na zgłoszenie apteki,   w przypadku  gdy pojemnik zapełni się wcześniej.

 

Do konfiskatorów można wrzucać:

Nie można wrzucać:

 

Przeterminowane leki można zostawić w:

Wersja XML