Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głubczyckie strefy aktywności

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Głubczyckie strefy aktywności

 

Wnioskodawca: Zbigniew Serwetnicki

Lokalizacja zadania: działki o nr 736/2 (basen) oraz 1000/9 (teren powyżej "Świątyni Dumania")

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 

Opis i cele zadania:

 

Basen Miejski:
1. Zakup "Wodnego Toru Przeszkód"
2. Montaż toru na środkowej niecce basenu miejskiego

 

Park Miejski:
1. Przygotowanie bezpiecznego terenu do stworzenia ścieżki rowerowej.
2. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ścieżki.
3. Montaż infrastruktury towarzyszącej (ławeczek, stojaków na rowery, lamp oświetleniowych, koszy, tablic informacyjnych z regulaminami).


Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Głubczyc w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tj. zakup "Wodnego Toru Przeszkód" na basenie miejskim i budowę "Terenowej Ścieżki Rowerowej" w parku miejskim. Obydwie strefy będą spełniać rolę lokalnych stref aktywności fizycznej.
Zakup wodnego toru przeszkód w bardzo dużym stopniu uatrakcyjni pobyt wszystkich ludzi, którzy będą przebywać na basenie.


W Głubczycach jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, deskorolkowców i rowerzystów. Jak dotąd nie ma w naszym mieście takiego miejsca, w którym mogliby oni rozwijać swoje pasje.

 

PDF1 Głubczyckie strefy aktywności.pdf

Wersja XML