Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2021

PLANSZA-BO-2021.jpeg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Głubczyc

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie

budżetu obywatelskiego na 2021 rok

 

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Nr XXVI/261/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyc na 2021 rok, informuje się o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2021 rok.

 

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 roku wyniesie 100 000 zł, z przeznaczeniem
wyłącznie na projekty realizowane na obszarze miasta Głubczyce.

 

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 12 mieszkańców miasta Głubczyce.

 

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Głubczyce oraz w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 14.

 

Zadania mogą dotyczyć:

  1. wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
  2. nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce;
  3. roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje.

 

Proponowane do realizacji zadania nie mogą dotyczyć projektów polegających na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od dnia 8 marca 2021 r.

do dnia 23 marca 2021 r.

 

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego, listownie na adres Urząd Miejski w Głubczycach, 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 lub drogą elektroniczną na adres .

 

Głosowanie mieszkańców Głubczyc w lokalach wyborczych na wybrane zadania przeprowadzone zostanie
w terminie od dnia 26 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2021”, zamieszczono w poniższej tabeli.

 

Harmonogram wykonywanych czynności podczas konsultacji zadań zgłoszonych

do „Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2021”

realizowanego w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2021 rok

 

 

NAZWA ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji

1 marca 2021 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych

2 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

8 marca 2021 r. do  23 marca 2021 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym

24 marca do 30 marca 2021 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Gminy Głubczyce

do 6 kwietnia 2021 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

6 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

do 19 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

26 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania

do 10 maja 2021 r.

 

 

 

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań, informację o dopuszczonych do głosowania projektach oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej głosowanie internetowe zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2021.

 

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


UCHWAŁA NR XXV/261/21 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce na 2021 rok

 

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA:

PDFlista-mieszkancow-skladajacych-wniosek-2021.pdf (108,41KB)
PDFwniosek-zgloszenia-zadania-do-budzetu-obywatelskiego-na-2021.pdf (130,56KB)

 

Wersja XML