Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

e-Centra szansą dla niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wspiera ciężko poszkodowanych niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji, jak również osoby indywidualne które nie są podopiecznymi Fundacji, lecz są osobami niepełnosprawnymi i znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Specjalną pomocą zajmuje się Komisja Podopiecznych, która udziela  pomocy: żywnościowej (dzięki wsparciu Banku Żywności SOS), rzeczowej, psychologicznej, prawnej  oraz socjalnej podopiecznym Fundacji.

Komisja w 2009 roku pod swoją opieką miała ponad 160 podopiecznych.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy i będące osobami niepełnosprawnymi  prosimy o kontakt z Komisją Podopiecznych

Więcej: strona fundacji

Wersja XML