Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi na Osiedlu Zopowy

Brak opisu obrazka

Nowa nawierzchnia gminnej drogi wewnętrznej Osiedla Zopowy


23 grudnia 2020 r. oddano do użytku po remoncie gminną drogę wewnętrzną Osiedla Zopowy (przy trasie DK 38 Głubczyce – Krnov). Prace budowlane dotyczyły odcinków o łącznej długości ponad 350 m.

 

Zakres robót obejmował wymianę asfaltowej powierzchni jezdni (1458 m2), krawężników (701 m), chodnika z kostki brukowej (74 m2), znaków drogowych (6 szt.). Dodatkowo plantowano pobocza na powierzchni 359 m2.

 

Remont drogi wpłynie zdecydowanie na poprawę jakości życia mieszkańców osiedla. Zaznaczyć należy fakt, że fragmenty dróg leżące bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych budynków należą do wspólnot mieszkaniowych, które są właścicielami terenów przyległych. Z uwagi na ten fakt, gmina nie mogła włączyć w projekt tych odcinków.

 

Inwestycję zrealizowano ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budżetu Gminy Głubczyce.

 

Zakres robót

 

 

 

 

Wersja XML