Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kosze uliczne służą wszystkim

Brak opisu obrazka

Bądź w porządku!

Zadbaj o naszą wspólną przestrzeń!
Nie wyrzucaj śmieci domowych do koszy ulicznych!

 

 

Przypominamy, iż kosze uliczne ustawione w ciągach pieszych i pieszo-rowerowych, służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich. Nie służą one do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, działek rekreacyjnych czy działalności gospodarczej. Proszę zatem o stosowanie się do przepisów.

 

Kosze uliczne niech zapełniają tylko te śmieci, które produkujemy poza domem lub zakładem pracy.

 

Przypominamy także, że częste opróżnianie koszy ulicznych generuje coraz wyższe koszty, które mieszkańcy wspólnie ponoszą.

 

Pamiętajmy! Kosze uliczne służą całej naszej społeczności i pozwalają na utrzymanie czystości w przestrzeni miejskiej. Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszego miasta!

 

Wersja XML