Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zopowych

Brak opisu obrazka

Z inicjatywy środowisk seniorów i przy wsparciu Burmistrza Głubczyc ruszyły prace w kierunku utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które ma zostać utworzone na terenie dawnej szkoły podstawowej w Zopowych.


Adaptowanie budynku szkoły w Zopowych na Centrum pozwoli na zapewnienie wsparcia w formie dziennego i całodobowego pobytu dorosłym osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które nie mogą skorzystać z innych usług w różnych ośrodkach wsparcia.

 

Najważniejszym celem powstania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest stworzenie warunków do samodzielnego, niezależnego i godnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

 

Głównym założeniem Centrum jest zapewnienie całodobowego, nieodpłatnego zamieszkania nawet do 20 osób niepełnosprawnych, każda osoba w jednoosobowym pokoju z łazienką. Zapewnione będzie również:

 

Szeroko pojęta rehabilitacja i terapia w trakcie pobytu dziennego dla dodatkowej grupy 20 osób niepełnosprawnych umożliwi im poprawę jakości życia w środowisku lokalnym, pozwoli na zwiększenie aktywności społecznej w miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Działania w kierunku opracowania wniosku o dofinansowanie i założeń dokumentacji projektowej społecznie podjęły panie z obszaru pomocy społecznej: Bożena Zimna, Bożena Ziółkowska i Liliana Dąbrowa. Prace przygotowawcze do projektu trwają już od jesieni 2019 roku.

 

W początkowym zamyśle obiekt miał powstać w Głubczycach. Z uwagi na fakt iż Starostwo Powiatowe zrezygnowało z przejęcia budynku Szkoły Podstawowej w Zopowych na Dom Dziecka, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zdecydowano umiejscowić w Zopowych.

 

Należy zaznaczyć iż warunkiem realizacji tego projektu, z uwagi na duże koszty (ok. 3 mln zł) jest pozyskanie w trybie konkursowym środków zewnętrznych z budżetu Państwa, co wiąże się także z koniecznością wykonania pełnej dokumentacji projektowej.

Wersja XML