Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja wymiany źródeł ciepła

Burmistrz Głubczyc

OBWIESZCZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głubczyce

 

Gmina Głubczyce rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na projekt, realizowany na terenie gminy, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj.  na:

 

 

Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych latach tj. 2021-2023 likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła proszeni są o złożenie deklaracji (będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia), w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

 

Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Głubczyce zewnętrznych środków dofinansowania oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie.

 

W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające minimum 34% kosztów inwestycji. W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym).

 

Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Gmina Głubczyce przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu).

 

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO DNIA  11 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje, pobieranie oraz składanie Deklaracji :
Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14
pokój nr 15 - I piętro
telefon 77 485 30 21 wew. 231

 

Burmistrz Głubczyc

 

Załącznik:

DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu.docx

 

Wersja XML