Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polsko - Czeska baza kulturalno - turystyczna

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Pod koniec grudnia 2011 r. zakończyła się realizacja czesko - polskiego projektu pt.: „Czesko - Polska baza kulturalno - turystyczna Głubczyce - Krnów”, PL.3.22/2.2.00/09.01512, który był wspólnym projektem miast partnerskich Krnowa i Głubczyc. Projekt dotyczył rekonstrukcji i modernizacji Willi Flemmicha    w Krnowie oraz remontu i modernizacji budynku Miejskiego Ośrodku Kultury (MOK) w Głubczycach oraz realizacji 40 wspólnych działań na rzecz promocji kultury i turystyki.

W związku z powyższym partner czeski pragnie podziękować panom Zbigniewowi Ziółce, Marianowi Pospiszelowi, Pawłowi Maleńczykowi i pani Monice Komarnickej oraz wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodku Kultury (MOK) w Głubczycach za wspaniałą współpracę podczas realizacji projektu. Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.


 

Wersja XML