• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan rozwoju lokalnego Gminy Głubczyce

Kierunek aktywności gospodarczej miasta ma swój związek z rolnictwem. Dominujący profil - przemysł rolno-spożywczy - odpowiada charakterowi zaplecza surowcowego. Teren gminy Głubczyce, położony w przeważającej części na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego, charakteryzuje się wysoką bonitacją gruntów, korzystnymi warunkami agroklimatycznymi oraz agroekologicznymi, stawiającymi ten obszar w rzędzie znanych z korzystnych warunków przyrodniczych dla rolnictwa regionów Niziny Śląskiej, okolic Krakowa, Rzeszowa, Kalisza, Lubelszczyzny i Żuław.

Niewykorzystywanie płodów rolnych w obrębie gminy i istniejące rezerwy w zakresie produkcji rolnej oraz bliskość potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych (Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii) stwarzają korzystne warunki do inwestowania w rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i usług z rolnictwem związanych. Inwestycje te, obok budownictwa mieszkaniowego, stanowią najbardziej pożadąne przedsięwzięcia gospodarcze w planach rozwojowych gminy.

 

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10689356
w tym miesiącu: 40592
dzisiaj: 557