Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tereny inwestycyjne

Brak opisu obrazka

INWESTYCJE W GMINIE GŁUBCZYCE

 

Jesteśmy największą gminą w województwie opolskim. Szczycimy się jednymi z najlepszych klas gleb w Polsce. Na ziemi głubczyckiej działają również największe kombinaty rolnicze kraju.

Położenie gminy

 

Naszym oknem na świat są dwie pobliskie autostrady: A4 od północy (40 km) oraz A1 od wschodu (45 km). Jesteśmy gminą położoną na południu Polski przy granicy z Czechami (15 km). W swych dążeniach rozwojowych stawiamy w pierwszej kolejności na komunikację rozbudowując konsekwentnie infrastrukturę drogową aby stworzyć nowe możliwości tranzytu na południe Europy.

 

Najkrótsza droga z centrum Polski na południe prowadzi właśnie przez Głubczyce!

Pobliskie ośrodki miejskie

 

W promieniu 40 km od Głubczyc znajdują się takie ośrodki miejskie jak: Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Racibórz a po stronie czeskiej Karniów i Opawa. Na tym terenie działają m.in. firmy: Galmet, Elektromet, Azoty Kędzierzyn-Koźle, Eko-Okna, Kofola, Bosch. Dogodne położenie pomiędzy aglomeracją Opawy/Ostrawy a górnośląskim Raciborzem i opolskim Kędzierzynem-Koźle stwarza szansę do pozyskania kadr pracowniczych z tego regionu.

 

To potencjał dla rozwoju biznesu.

Partnerstwo

 

Wchodzimy w skład Subregionu Południowego województwa opolskiego. Od ponad 20 lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Dorzecza Gmin Górnej Odry należącego do Euroregionu Silesia. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych poprzez skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na międzynarodowe projekty.

 

TERENY INWESTYCYJNE

 

Na przedmiotowym terenie możliwa jest realizacja szeroko pojętych usług, w tym handlu, gastronomii, rzemiosła, usług technicznych, usług publicznych, sportu i kultury. Uzupełniająco dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową, obiekty zaplecza technicznego, garaże, budynki gospodarcze i magazynowe. Obecnie teren użytkowany jest rolniczo. Właścicielem terenu jest Gmina Głubczyce.

 

Możliwa jest zabudowa produkcyjna, składy magazynowe, w tym zabudowa produkcyjnousługowa przy jednoczesnym zakazie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i ludzi, zakładów o zwiększonym ryzyku występowania poważnych awarii, składowisk odpadów, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych.

 

Jako przeznaczenie uzupełniające zapisano w planie zabudowę usługową, budynki zaplecza technicznego, miejsca parkowania, komunikację wewnętrzną, infrastrukturę techniczną, zieleń urządzoną.

 

Dostęp do infrastruktury technicznej bez ograniczeń.


PDFTereny inwestycyjne - WPROWADZENIE.pdf


Brak opisu obrazka

PDFTereny inwestycyjne Głubczyce 2018.pdf

PDFMapa sytuacyjna terenów inwestycyjnych - GŁUBCZYCE.pdf

 

Dane osób do kontaktu z przedsiębiorcami:

Jadwiga Królikowska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa, 77 485 30 21 wew. 224, krolikowska.jadwiga@glubczyce.pl

 

Wersja XML