• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Pod skrzydłami Anioła Stróża"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

___________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „PłaskowyżDobrej Ziemi”

ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

 

ogłasza konkurs

 

POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i inne podmioty oraz osoby fizyczne zajmujące się rękodziełem artystycznym na obszarze działania LGD.

Prosimy o składanie lub nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami do dnia 22.09.2011r.do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:

- nazwę,

- wygląd,

- formę prezentacji,

- tradycyjne techniki wytwarzania,

- pomysłowość,

- tematykę,

- estetykę pracy.

Prace zgłoszone na konkurs „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

PDFRegulamin konkursu.pdf

PDFZałącznik nr 1-3.pdf

PDFZałącznik nr 4-5.pdf

 

Wersja XML

Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel. +48 77 485 30 21 do 24
fax +48 77 485 24 16
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10605156
w tym miesiącu: 57507
dzisiaj: 960