Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o BO 2019

INFORMACJE-BIG.jpeg

 

KAMPANIA INFORMACYJNA

W terminie od dnia 6 lutego do dnia 22 lutego 2019 r. będzie trwała kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach.

 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach od 25 lutego do dnia 8 marca 2019 r. (bliższe informacje na stronie glubczyce.pl w zakładce Budżet Obywatelski),

 

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE

Głosowanie tradycyjne w następujących punktach wyborczych odbędzie się w dniach od 26 lutego do dnia 8 marca 2019 r.:

 

 

 

KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁUBCZYCE MA PRAWO DO ODDANIA TYLKO 1 GŁOSU

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy miasta Głubczyce, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie polega na dokonaniu wyboru jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu poprzez postawienie znaku „x” w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania (kolumna 4).
 2. Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania z zamieszczonego wyżej wykazu lub niepostawienie znaku „x” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

W przypadku oddania przez jedną osobę:

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

 

Głosowanie w formie papierowej odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym w następujący sposób:

 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu,
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie nadzorującej dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu,
 3. na karcie do głosowania osoba nadzorująca odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących,
 4. jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.

 

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa


REGULAMIN GŁOSOWANIA NA BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Wersja XML