Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego (ZOBACZ)


Zgodnie z zapisami uchwały od 1 listopada 2017 r. (Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) na terenie województwa opolskiego wprowadzono zakaz spalania:

 

 

Ponadto zgodnie z podjętym rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, Dz. U. poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. niemożliwy będzie zakup i montaż kotłów (o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW) innych niż spełniające wymogi emisyjne przynajmniej 5 klasy zgodnie z normą EN 303-5:2012.

 

Wprowadzenie ograniczenia na poziomie centralnym pozwoli ograniczyć przyrost instalowanych pozaklasowych urządzeń na paliwo stałe, tym samym umożliwi samorządom skuteczną realizację działań naprawczych.

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/10/2018-r.-Program-ochrony-powietrza-dla-wojew%C3%B3dztwa-opolskiego.pdf

Wersja XML