Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 "Kształtujemy przestrzeń miasta Głubczyce"


Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została:

 

1. Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach, na którą oddano 1006 ważnych głosów.

 

Kolejne miejsca

 

2. Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach (496 ważnych głosów)

3. Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach (70 ważnych głosów)

 

W głosowaniu internetowym, które trwało od 3 do 13 kwietnia br. wzięło udział 1375 internautów, którzy oddali 1099 ważnych głosów.

 

Spośród 276 głosów nieważnych - 171 to głosy niepotwierdzone mailowo, 102 głosy oddane przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce lub niepełnoletnie) oraz 3 oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.

 

W głosowaniu tradycyjnym, trwającym od 4 do 13 kwietnia br., do 3 punktów głosowania udało się 487 osób. Z urn wyjęto 482 karty, na których ważnych głosów było 473.

 

Spośród 9 głosów nieważnych - 6 to oddane przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce) oraz 3 głosy oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.

 

Liczbę głosów ważnych oddanych w głosowaniu internetowym i tradycyjnym przedstawia poniższa tabela:

 

Lp. Nazwa zadania Głosowanie internetowe Głosowanie tradycyjne RAZEM %
1. Tężnia solankowa 577 429 1006 64
2. Ślizgaj się z nami 472 24 496 31,55
3. Plac rekreacyjno-zabawowy 50 20 70 4,45
  RAZEM 1099 473 1572 100

 

Wersja XML