Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania w wyborze zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – Głubczyce 2019

"Kształtujemy przestrzeń miasta Głubczyce"

 

Udział w głosowaniu mogą wziąć tylko mieszkańcy miasta Głubczyce, którzy najpóźniej w dniach głosowania kończą 18 lat.

 

Każdy z mieszkańców miasta Głubczyce ma prawo do oddania tylko 1 głosu.

 

W przypadku oddania przez jedną osobę kilku głosów w formie tradycyjnej i elektronicznej – wszystkie te głosy zostaną uznane za nieważne.


 

Głosowanie tradycyjne

Głosowanie odbywa się w dniach od 26 lutego do 8 marca 2019 r.

 

Punktami wyznaczonymi do głosowania są:


Oddanie głosu w sposób tradycyjny następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu osobie wydającej karty do głosowania, dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu na liście głosujących.

 

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy jednym z wybranych do realizacji zadań.

 

Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.


 

Głosowanie internetowe

Głosowania odbywa się w dniach od 25 lutego do 8 marca 2019 r.

Oddanie głosu polega na zaznaczeniu jednego spośród czterech zadań zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Głubczyce w zakładce Budżet obywatelski 2019 / GŁOSOWANIE, oraz podaniu swoich danych: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania) oraz adres email, na który zostanie wysłany link do "kliknięcia" w celu potwierdzenia oddania głosu.

 

"Kliknięcie" na otrzymany w emailu link potwierdza dokonanie wyboru oraz powoduje otrzymanie kolejnego emaila zawierającego unikalny identyfikator głosowania wraz z informacją o dokonanym wyborze.

 

Brak potwierdzenia poprzez "kliknięcie" linku zawartego w emailu powoduje uznanie głosu za nieważny.

 

UWAGA - Jeden adres email może być wykorzystany dla wielu głosowań np. z emaila jednego z członków rodziny mogą skorzystać pozostali pełnoletni członkowie tej rodziny lub inne osoby nie posiadające poczty email.

 

Wersja XML