Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne gospodarstwo rolne 2018

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Udział w Konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

 

Uprzejmie informuję, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje działania związane z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników na mocy ustawy z dnia 20.12.1990 r. o u.s.r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336). W ramach zadań ustawowych działa na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i chorobom zawodowym. Profilaktyka KRUS skupia się na rozpowszechnianiu wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej, a także znajomości zasad bezpiecznej pracy. Jednym z takich działań jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę :

 

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

 

I etap na poziomie powiatowym polega na przeprowadzeniu wizytacji zgłoszonych do Konkursu gospodarstw przez Komisję Powiatową, którą powoła Dyrektor OR KRUS. Zadaniem Komisji Regionalnej będzie wybranie trzech najbezpieczniejszych gospodarstw i przekazanie sporządzonej dokumentacji do Komisji Wojewódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości podsumowującej I etap konkursu.

 

II etap na poziomie wojewódzkim polega na przeprowadzeniu wizytacji trzech gospodarstw przez Komisję Wojewódzką, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Komisję Regionalną oraz wybraniu jednego najbezpieczniejszego gospodarstwa; następnie przekazaniu dokumentacji do Komisji Centralnej Konkursu. Podsumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbędzie się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

 

III etap na poziomie Centralnym – Komisja Centralna przeprowadza wizytację w gospodarstwie wybranym przez Komisję Wojewódzką.

 

Zwycięzca kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: ciągnik rolniczy!

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 31 marca 2018r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

 

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

Opracowała: Mroszczak Katarzyna
Zastępca Dyrektora
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
Piotr Ciona

Wersja XML