Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska

DOTACJA CELOWA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Termin składania wniosków od 10 stycznia do 30 września.


DOTACJA CELOWA DO INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA

Termin składania wniosków od 10 stycznia do 30 września.


DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Termin składania wniosków od 10 stycznia do 30 września.

Wersja XML